Mizarstvo Kos logo
V poslanstvu dreves


Mizarstvo Kos, v poslanstvu dreves

Mizarstvo Kos je družinsko podjetje, ki svojim naročnikom, lastnikom hiš, projektantom in javnim institucijam že več kot dve desetletji ponuja vrhunske, po meri projektirane in izdelane izdelke iz lesa za opremo zunanjih prostorov.

Pri tem največjo pozornost posvečamo željam in potrebam končnega uporabnika naših izdelkov. Le celosten pristop, ki upošteva značilnosti mikro in makro okolja, osebni okus in želje ter življenjski slog, privedejo do izdelkov in projektov, ki dolgoročno izpolnjujejo svoje poslanstvo.

Dodano vrednost svojih izdelkov poleg vrhunske, željam in potrebam naročnika prilagojene izdelave, gradimo na povezovanju. Skupaj z dobavitelji, partnerji, projektanti, arhitekti, podjetji v sorodnih panogah, naročniki in lokalnim okoljem si prizadevamo za uresničevanje različnih razvojnih projektov, povezanih z naravo, lesom in urejanjem okolja.

Verjamemo namreč, da sta prepletanje znanj in združevanje izkušenj ob spoštovanju tradicije in narave nujna za trajnostni razvoj, ta pa je pogoj za ohranjanje in izboljševanje kakovosti življenja vseh nas.Poslanstvo

Lastnikom zasebnih hiš in upravljavcem javnih površin ponujamo projektiranje in izvedbo vrhunskih, po meri in željah naročnika zasnovanih izdelkov iz lesa, ustvarjenih s spoštovanjem do tradicije, z upoštevanjem okolja in z vizijo za prihodnost.Vizija

S celostnimi projekti povezovanja izobraževalnih institucij, dobaviteljev, predelovalne industrije in arhitektov ter izobraževanja sodelavcev in naročnikov želimo prispevati k višji kakovosti bivanja v Sloveniji ter s svojim modelom uspešno prodreti na evropski trg.

video | LESENA DOBA 2020
08.01.2020 - Pred 2 milijardi let se je zgodila ledena, zdaj prihaja lesena. Doba, kjer bomo izkušali 5 čutov skozi materijo lesa, ustvarjali bivanjske harmonije in s spoštovanjem delili vrednote lesarskih mojstrov. Zato Vam v letu 2020 želimo, da gozd in les vključujete v vaše življenje in z zanosom odgovorite na podnebne spremembe. *LESENA DOBA, PRIHAJAMO! Ekipa Mizarstva Kos
PREJELI ZNAK POSLOVNE ODLIČNOSTI
13.12.2019 - "Certifikat odličnosti je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki jo dosegajo samo najboljša podjetja. Nenehno se želijo izboljševati in ob tem stremijo k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo." Direktorju Jožetu Kosu je v okviru novoletnega poslovnega srečanja skupine Center za zunanjo ureditev, znak slavnostno podelil ocenjevalec Akademije poslovne odličnosti in certificirani EFQM trener, Jožef Vončina. Postopek pridobitve po modelu odličnosti EFQM (European Founation for Quality Management) analizira kazalnike uspešnosti in doseganje kakovosti v procesih, poudarek je na sledljivosti, kontrolnih postopkih, upoštevanju predpisov in standardov, na ekološki osveščenosti, doseganju planiranih ciljev, zadovoljstvu poslovnih partnerjev, strokovnem usposabljanju zaposlenih ter bonitete v finančnem poslovanju.
Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p., Velika Preska 1, 1272 Polšnik, Slovenija     info@mizarstvo-kos.si     GSM: 041 615 020